Rakennuspalvelut

Rakennuspalvelumme kattaa:
- ”Avaimet käteen” -rakentamisen
- Saneeraukset
- Vesikattojen uusimiset
- Hirsirakentamisen
- Saaristorakentamisen
- Remonttityöt
- Märkätilat

 

Laatu sekä sitoutuminen ovat tunnusmerkkejä Ab Södico Oy:n asiakkaiden tyytyväisyyteen. Osana jokaista hanketta, keskitymme innovatiivisiin lähestymistapoihin, ja siten säästämme asiakkaaan aikaa ja rahaa.

Maineemme perustuu hyvään laatuun, turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Asiakassuhteemme perustuvat vuosia kestäneeseen luottamukseen, avoimeen kommunikaatioon sekä yhteiseen tavoitteeseen viedä hanke loppuun turvallisesti, aikataulun mukaisesti ja huippulaadukkaasti. Sitoutuminen hyvään laatuun on asia, josta me Ab Södico Oy:ssa voimme olla ylpeitä.

 

 

Byggnadstjänster

Våra byggnadstränster inkluderar:
- "Nycklar i handen" -byggen
- Sanering
- Förnyande av vattentak
- Stockbyggen
- Skärgårdsbyggen
- Renoveringsarbeten
- Våtutrymmen

 

Kvalitet och engagemang är kännetecken för Ab Södico Oy:s kunders nöjdhet. Som en del av varje projekt fokuserar vi på inovativa tillvägagångssätt som sparar kundens tid och pengar.

Vårt rykte baseras på god kvalitet, säkerhet och tillit. Våra kundrelationer baseras på flera års tillit, öppen kommunikation samt att varje projekt slutförs säkert, enligt tidtabellen och av toppkvalitet. Garanterad god kvalitet är något vi på Ab Södico Oy är mycket stolta över.